Jistíme vaši přítomnost i budoucnost
Stabilní a polostabilní hasicí zařízení vodní, sprinklerová, pěnová, plynová

Oznámení o přeměně akcií na zaknihované akcie

CDCP

15.03.2021 | FW2S

Společnost FW2S, a.s., se sídlem Sladkovského 332, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 28829425, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3051 (dále jen „Společnost”), tímto v souladu s ustanovením § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku plní svou zákonnou povinnost a zveřejňuje následující oznámení:

I. Valná hromada Společnosti rozhodla dne 1. března 2021 o změně stanov Společnosti týkající se přeměny akcií Společnosti na zaknihované akcie, o čemž byl sepsán notářský zápis NZ 96/2021, N 73/2021 Mgr. Daliborem Novákem, notářem se sídlem v Pardubicích, Zelené Předměstí, náměstí Republiky 56, s tím, že uvedené rozhodnutí bylo téhož dne zapsáno do obchodního rejstříku.

II. Akcionáři Společnosti jsou povinni odevzdat stávající akcie emitované Společností z důvodu jejich přeměny na zaknihované akcie nejpozději do dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku. Akcie se odevzdávají v sídle Společnosti v pracovní dny vždy od 9:00 do 16:00.

III. Společnost tímto vyzývá akcionáře ke zřízení majetkového účtu u účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů (CDCP).

IV. Akcionáři jsou povinni Společnosti při odevzdání akcií sdělit číslo majetkového účtu, na který mají být zaknihované akcie těchto akcionářů zaevidovány.

V Pardubicích dne 15.3.2021

FW2S, a.s., JIŘÍ KREJČÍ, člen představenstva

Kde nás naleznete

Mapa na Google

FW2S a.s.

Pardubice

Sladkovského 332
530 02 Pardubice

Vysoké Mýto

Žižkova 738
566 01 Vysoké Mýto
slick1
slick1_1
slick2
Slick3
slick3_1
slick4
slick5
slick6
slick7