Jistíme vaši přítomnost i budoucnost
Stabilní a polostabilní hasicí zařízení vodní, sprinklerová, pěnová, plynová

Oznámení o přeměně akcií na zaknihované akcie

CDCP

15.03.2021 | FW2S

Společnost FW2S, a.s., se sídlem Sladkovského 332, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 28829425, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3051 (dále jen „Společnost”), tímto v souladu s ustanovením § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku plní svou zákonnou povinnost a zveřejňuje následující oznámení:

I. Valná hromada Společnosti rozhodla dne 1. března 2021 o změně stanov Společnosti týkající se přeměny akcií Společnosti na zaknihované akcie, o čemž byl sepsán notářský zápis NZ 96/2021, N 73/2021 Mgr. Daliborem Novákem, notářem se sídlem v Pardubicích, Zelené Předměstí, náměstí Republiky 56, s tím, že uvedené rozhodnutí bylo téhož dne zapsáno do obchodního rejstříku.

II. Akcionáři Společnosti jsou povinni odevzdat stávající akcie emitované Společností z důvodu jejich přeměny na zaknihované akcie nejpozději do dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku. Akcie se odevzdávají v sídle Společnosti v pracovní dny vždy od 9:00 do 16:00.

III. Společnost tímto vyzývá akcionáře ke zřízení majetkového účtu u účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů (CDCP).

IV. Akcionáři jsou povinni Společnosti při odevzdání akcií sdělit číslo majetkového účtu, na který mají být zaknihované akcie těchto akcionářů zaevidovány.

V Pardubicích dne 15.3.2021

FW2S, a.s., JIŘÍ KREJČÍ, člen představenstva

Kde nás naleznete

Mapa na Google

FW2S a.s.

Vysoké Mýto

Žižkova 738
566 01 Vysoké Mýto
slick1
slick1_1
slick2
Slick3
slick3_1
slick4
slick5
slick6
slick7