Jistíme vaši přítomnost i budoucnost
Stabilní a polostabilní hasicí zařízení vodní, sprinklerová, pěnová, plynová

Informace o společnosti FW2S a.s.

Naše spol. byla založena v únoru 2012 s cílem navázat na úspěšné realizace a provádění servisu a kontrol vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení (PBZ) spol. OKZ HOLDING a.s. (OKZH, založena v 11/2000), jakožto výrobce PBZ a zároveň v témže měsíci spol. OKZH převedla označení „Výrobce“ PBZ na naši spol. FW2S, a.s. - převážná část zaměstnanců spol. OKZH přešla do FW2S, a.s., kde se svými nabytými zkušenostmi a odbornými znalostmi, které dále prohlubuje a zvyšuje, je garantem profesionálního přístupu k potřebám a očekáváním zákazníků.

Od svého vzniku se spol. zabývá především projekcí, dodávkou a montáží stabilních i polostabilních hasicích zařízení (SHZ, PHZ). V průběhu rozvoje spol. se postupně rozšířil i rozsah zabezpečovaných činností až na komplexní inženýring, projektování, dodávky, montáže, servis, opravy a vyhláškou MV ČR č. 246/2001 Sb. předepsané/povinné pravidelné kontroly provozuschopnosti PBZ.

V současnosti spol. nabízí kompletní realizace stabilních a polostabilních hasicích zařízení (typu mokrá, suchá, drenčerová, vodní, pěnová, plynová, ev. jejich kombinace), a to od projekčních činností až po výrobu, dodávky, montáže a zprovoznění systémů – vše dle platných lokálních (např. ČSN EN 12 845:2015 – sprinklerová SHZ) a mezinárodních normativních předpisů, standardů a požadavků zahraničních pojišťoven EN 12 845, FM Global, NFPA, VdS, VdS CEA, ČAP CEA, apod. Po zprovoznění a předání PBZ investorovi následují jednání s konečným provozovatelem PBZ ohledně servisu, oprav a vyhláškou MV ČR č. 246/2001 Sb. povinných pravidelných kontrol provozuschopnosti PBZ.

V průběhu roku 2015 byla zahájena jednání o vstupu strategického zahraničního partnera do společnosti s cílem upevnit a zejména rozšířit působnost a postavení akciové společnosti na českém trhu s následným vstupem na okolní zahraniční trhy  Slovenska, Německa, Polska a Maďarska. Tato jednání byla úspěšná a v únoru 2016 došlo k podpisu smluv a uskutečnil se vstup klíčového partnera do společnosti.

V kontextu těchto změn došlo v průběhu roku 2016 k výraznému posílení spol. v personální oblasti a od 5.9.2016 byla zřízena nová provozovna ve Vysokém Mýtě na adrese Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, kde jsou koncentrovány dvě nové divize - divize servisu a malých zakázek a divize sprinklerová SHZ (SSHZ), podrobnosti o těchto změnách a posíleném personálním obsazení najdete v sekci „AKTUALITY“.

Naším mottem je spokojený zákazník, spokojení zaměstnanci a výrazné zvýšení tržního podílu.

Historie oboru PBZ / Zkušenosti

Věříme, že vás zaujme několik historických skutečností. Aktuálně nazývaný obor tzv. „Vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení“ (PBZ, typ SHZ) vznikl v tehdejší Československé socialistické republice ve Vysokém Mýtě počátkem šedesátých let minulého století, a to v souvislosti s nutností navrhnout a zajistit realizaci stabilního hasicího (SHZ) a chladicího zařízení (SCHZ) pro rafinerii Homs v Sýrii.

Nově vzniklý útvar „HFD“ („Hlavní finální dodavatel“) v tehdejší firmě THZ, n.p. postupně realizoval i další zahraniční a zejména tuzemské zakázky, pro které zajišťoval vyprojektování, dodávky, montáže či šéfmontáže, provedení zkoušek, vystavení dokladů, uvedení protipožárních zařízení do pohotovosti a povinné kontroly a servis těchto zařízení.

S odstupem přibližně padesáti let lze jen s obdivem pohlížet na „pionýrské“ období oboru, a zejména vyzdvihnout, s přihlédnutím k tehdejšímu politickému systému, aktivitu nejen tehdejších prvních vedoucích pracovníků pánů Poslta a Dudychy, ale i všech ostatních zaměstnanců uvedeného útvaru HFD.

Zajímavostí je, že některé z tehdy vyvinutých speciálních komponentů protipožárních zařízení jsou ještě dnes ve výzbroji jednotek HZS a jejich vozidel.

Zkušenosti, pracovní nasazení a technická invence byly postupně přebírány i pozdějšími zaměstnanci „HFD“ a mj. i na tomto základě je dnes postavena současnost a budoucnost firmy FW2S, a.s., která navíc po vhodném a významném personálním doplnění v 2. polovině roku 2016 má ještě vyšší ambice a cíle než předtím.

Napište Váš dotaz nebo zprávu

Opište následující kód: 71064

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné!

Novinky

Teambuilding

TEAMBUILDING FW2S 2021

01.07.2021 | FW2S

TEAMBUILDING spol. FW2S v roce 2021

FW2S_adresa_new

Oznámení o změně sídla společnosti

20.05.2021 | FW2S

Oznámení o změně sídla společnosti

PAVUS

PAVUS - recertifikace systémů/produktů 2021 - 1. část

14.05.2021 | FW2S

PAVUS - recertifikace systémů/produktů 2021 - 1.část

slick1
slick1_1
slick2
Slick3
slick3_1
slick4
slick5
slick6
slick7